"> ">

Яримутказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадкикот институти хузуридаги-  01.04.10-Яримутказгичлар физикаси ихтисослиги буйича илмий даражалар берувчи PhD.30.08.2018.FM./T.01.12 ракамли илмий кенгаш
Фамилияси, исми, отасининг исми
Туғилган йили
ихтисослик
шифри
Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1 Утамурадова Шарифа Бекмурадовна
(раис)
1955 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти директори, физика-математика фанлари доктори,  профессор.
2 Насриддинов Сайфилло Саидович
(раис ўринбосари)
1968   01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти директори ўринбосари, техника фанлари доктори, доцент
3 Хамдамов Жонибек Жумаевич
(илмий котиб)
1986   01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, техника фанлари номзоди

4 Едгорова Дилбара Мустафаевна 1958   01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири, техника фанлари доктори, профессор
5 Бахадирханов Мухаммад Кабир Саидханович 1941   01.04.10 Тошкент давлат техника университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
6 Зайнабидинов Сирожиддин Зайнабидинович

1945
  01.04.10 Андижон давлат университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
7 Мамадалимов Абдугафур Тишабаевич 1947   01.04.10 Ўзбекистон Миллий университети, физика факультети профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
8 Азаматов Закиржан Тахирович
1941   01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири,физика-математика фанлари доктори, профессор
9 Тургунов Нозимжон Абдуманнопович 1975   01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти илмий котиби, физика-математика фанлари доктори, доцент
10 Арипов Хайрулла Кабилович
1954   01.04.10 Тошкент ахборот технологиялари университети, кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
11 Рахматов Ахмад Зайнитдинович
1959   01.04.10 "FOTON" Очиқ Акционерлик Жамияти ишлаб-чиқариш бўйича директор, техника фанлари доктори, профессор
<
Фамилияси, исми, отасининг исми Туғилган йили ихтисослик
шифри
Иш жойи, лавозими, илмий даражаси, илмий унвони
1 Арипов Хайрулла Кабилович
(раис)
1954 01.04.10 Тошкент ахборот технологиялари университети,кафедра профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
2 Азаматов Закир Тахирович
(раис ўринбосари)
1941 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири,физика-математика фанлари доктори, профессор
3 Тургунов Нозимжон Абдуманнопович 1975 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти илмий котиби, физика-математика фанлари доктори, доцент
4 Мамадалимов Абдугафур Тишабаевич 1947 01.04.10 Ўзбекистон Миллий университети, физика факультети профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор, академик
5 Муминов Рамизулла Абдуллаевич 1941
01.04.10
Физика-техника институти, бош илмий ходими,физика-математика фанларидоктори, профессор,академик
6 Далиев Хожакбар Султанович 1958 01.04.10 Тошкент шахридаги "МЭИ" Миллий тадқиқиқиқот университети" федерал давлат олий таълим муассасаси филиалининг директори, физика-математика фанлари доктори, профессор
7 Абдурахманов Кахар Паттахович 1941 01.04.10 Тошкент ахборот технологиялари университети профессори, физика-математика фанлари доктори, профессор
8 Насриддинов Сайфилло Саидович 1968 01.04.10 Яримўтказгичлар физикаси ва микроэлектроника илмий-тадқиқот институти директори ўринбосари, техника фанлари доктори, доцент
9 Расулов Рустам Явкачевич 1954 01.04.10
Фаргона давлат университетикафедра профессори,физика-математика фанлари доктори, профессор
Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссияси Эксперт кенгаши аъзоси
11 Зикриллаев Нурулла Фатхуллаевич 1958 01.04.10
Тошкент давлат техника университети профессори,физика-математика фанлари доктори, профессор
12 Эгамбердиев Бахром Эгамбердиевич 1951 01.04.10
Тошкент давлат техника университети профессори,физика-математика фанлари доктори, профессор
13 Каримов Иброхим Набиевич 1956 01.04.10
Андижон давлат университети кафедра профессори,физика-математика фанлари доктори, профессор
14 Дадамирзаев Муҳаммаджон Гуломкодирович 1970 01.04.10 Наманган муҳандислик-қурилиш институти ўқув ишлари бўйича проректори, физика-математика фанлари доктори, доцент
15 Гулямов Абдурасул Гофурович 1974 01.04.10
Физика-техника институти, грант раҳбари, физика-математика фанлари доктори, катта илмий ходим
   Бош сахифа